لطفاً چند لحظه صبر نمایید ...

باطری لپ تاپ ایسوس مدلG75با کد فنیA42-G75 Battery A42-G75 For Laptop Asus G75

دسته بندی:
لپ تاپ
 
 • ولتاژ 14.4v
 • ظرفیت 5200mAh
 • ساختار Li-Ion
 • سلول هشت سلولی
 • مدل های سازگار Aspire G75، G75 3D، G75V، G75V 3D، G75VM، G75VM 3D، G75VM-91137V، G75VW، G75VW 3D، G75VW-91026V، G75VW-91121Z، G75VW-9Z218V، G75VW-AS71، G75VW-AS72، G75VW-BBK5، G75VW-BHI7N07، G75VW-BT2، G75VW-DH71، G75VW-DH72، G75VW-DS71، G75VW-DS72، G75VW-DS72-3D، G75VW-DS73-3D، G75VW-NS71، G75VW-NS72، G75VW-PN1، G75VW- G75VW-T1019V، G75VW-T1040V، G75VW-T1042V، G75VW-T1107V، G75VW-T1115V، G75VW-T1124V، G75VW-T2158V، QS71-CBIL، G75VW-RS71، G75VW-RS72، G75VW-RS72-CA، G75VW-T1013V، G75VW-TS71، G75VW-TS72، G75VX، G75VX 3D، G75VX-BHI7N09، G75VX-CV006H، G75VX-CV012H، G75VX-CV042H، G75VX-CV055H، G75VX-CV058P، G75VX-CV071H، G75VX-CV076H، G75VX-DH72-CA ، G75VX-QH72، G75VX-QH72-CB، G75VX-RH71، G75VX-T4014H، G75VX-T4020H، G75VX-T4023H، G75VX-T4025H، G75VX-T4046H، G75VX-T4048H، G75VX-T4050H، G75VX-T4077H، G75VX-T4121H ، G75VX-T4123P، G75VX-T4153H

مشخصات فنی باطری لپ تاپ ایسوس مدلG75با کد فنیA42-G75

مشخصات کلي
 • ولتاژ 14.4v
 • ظرفیت 5200mAh
 • ساختار Li-Ion
 • سلول هشت سلولی
 • کیفیت اورجینال
 • مدل های سازگار Aspire G75، G75 3D، G75V، G75V 3D، G75VM، G75VM 3D، G75VM-91137V، G75VW، G75VW 3D، G75VW-91026V، G75VW-91121Z، G75VW-9Z218V، G75VW-AS71، G75VW-AS72، G75VW-BBK5، G75VW-BHI7N07، G75VW-BT2، G75VW-DH71، G75VW-DH72، G75VW-DS71، G75VW-DS72، G75VW-DS72-3D، G75VW-DS73-3D، G75VW-NS71، G75VW-NS72، G75VW-PN1، G75VW- G75VW-T1019V، G75VW-T1040V، G75VW-T1042V، G75VW-T1107V، G75VW-T1115V، G75VW-T1124V، G75VW-T2158V، QS71-CBIL، G75VW-RS71، G75VW-RS72، G75VW-RS72-CA، G75VW-T1013V، G75VW-TS71، G75VW-TS72، G75VX، G75VX 3D، G75VX-BHI7N09، G75VX-CV006H، G75VX-CV012H، G75VX-CV042H، G75VX-CV055H، G75VX-CV058P، G75VX-CV071H، G75VX-CV076H، G75VX-DH72-CA ، G75VX-QH72، G75VX-QH72-CB، G75VX-RH71، G75VX-T4014H، G75VX-T4020H، G75VX-T4023H، G75VX-T4025H، G75VX-T4046H، G75VX-T4048H، G75VX-T4050H، G75VX-T4077H، G75VX-T4121H ، G75VX-T4123P، G75VX-T4153H